• KeywordorCAS:
  • Commodity class:
  • Product name:
You are here:Home > Products>碘丙烷

碘丙烷

   Iodopropane 

      : 丙基碘碘代正丙烷;1-碘丙烷;正丙基碘;碘代丙烷 

CAS     NO:107-08-4

    : CH3CH2CH2I

外观与性状无色或微黄色透明液体,见光色变深 

含      量: >99%

     169.99  

      点: 102~103

    能与醇。醚相混溶;微溶于水 

用      途:用于有机合成。溶剂.

      装: A5Kg 10Kg 15Kg 25Kg 四氟塑料桶

办公地址:中国·江苏·无锡市北塘区钱皋路中段 公司电话:0510 85686299,85686399 公司传真:0510 85686799

公司网址:www.z-ri.com   电子邮箱:sales@z-ri.com    邮政编码: 214037 (技术支持:海之睿